Introversie en de Big Five


Platform Trefpunt is hét platform voor introverte ondernemers. Maar, waar komt die term introvert nu eigenlijk vandaan? En hoe zit het met introversie en de andere kenmerken van de Big Five? Tijd voor verdieping!

De eerste die deze term gebruikte, was Carl Gustav Jung. Jung leefde van 1875 tot 1961 in Zwitserland. Hij was psychiater, en op zoek naar manieren om menselijk gedrag te duiden en begrijpen. Hij bedacht toen extraversie en introversie. Ben je introvert, dan word je meer gestimuleerd door de innerlijke wereld en eenzaamheid. Ben je extravert dan word je meer gestimuleerd door de externe wereld en gezelschap. Veel ingewikkelder hoeft het volgens Jung niet te zijn.

“There is no such thing as a pure introvert or extrovert. Such a person would be in the lunatic asylum.”

– Carl Gustav Jung

Verder is het goed te weten dat introversie en extraversie twee uitersten zijn op één lijn. En dat iedereen ergens tussen die twee uitersten zit als je het hebt over deze eigenschap. Zoals Jung al zegt: niemand is 100% introvert of extravert, je hebt daarmee dus eigenlijk van beide wel iets, alleen (meestal!) van de een wat meer dan van de ander.

Maar er is meer!

Natuurlijk is introversie/extraversie maar een deel van wat jouw persoonlijkheid vormt. Een veelgebruikt model voor persoonlijkheid is de Big Five. Het zal je niet verbazen, maar volgens de Big Five bestaat je persoonlijkheid uit vijf elementen, waaronder dus introversie/extraversie. Verder hebben we nog:

Openheid

Openheid zegt iets over jouw avontuurlijkheid, en of je openstaat voor nieuwe dingen. Scoor je hoog op deze eigenschap, dan heb je waarschijnlijk een brede interesse en een grote nieuwsgierigheid. Scoor je wat lager, dan vind je voorspelbaarheid fijn. Waarschijnlijk vind je verandering niet zo prettig, je bent dan wat traditioneler ingesteld.

Zorgvuldigheid

Wanneer jij hoog scoort op zorgvuldigheid, dan heb jij je zaakje graag goed op orde. Je vindt structuur heel fijn, en werkt graag netjes. Je bent meer van de details dan van de grote lijnen. Aan de andere kant heb je de sloddervos. Die heeft minder behoefte aan die structuur, want dat ervaren zij beperkend.

Neuroticisme

Deze wordt ook wel emotionele stabiliteit genoemd. Scoor je hoog op deze eigenschap, dan is ‘rots in de branding’ waarschijnlijk wel een treffende beschrijving van jou. Je laat je wat minder leiden door je emotie, waardoor je een stabiele indruk wekt. Aan de andere kant, wanneer jij lager scoort op deze eigenschap, laat jij je wat meer leiden door jouw emotie. Vaak wordt dit in negatieve zin uitgelegd: prikkelbaar, emotioneel, angstig. Maar er zijn ook positieve emoties. En die zorgen ervoor dat jij bijvoorbeeld ook vanuit blijdschap dingen kunt doen. Dat is fijn, want dat kan ook aanstekelijk werken.

Vriendelijkheid

In de originele Big Five termen heet deze ‘agreeableness’. Ik heb hier de vertaling ‘vriendelijkheid’ gekozen. Mensen die hoog scoren op deze eigenschap zijn vriendelijk, meegaand en pro-sociaal. Ze zijn meer gericht op samenwerking. Scoor je laag op deze eigenschap, dan ben je meer gedreven door competitie, en minder geneigd de lieve vrede te willen bewaren.

Ook hier is het zo dat het steeds twee uitersten zijn, en dat de meeste mensen ergens tussen die twee uitersten zitten.

Waardeoordelen en voorkeuren

Wat mij vaak opvalt is dat er maatschappelijk een voorkeur lijkt te zijn voor bepaalde kanten van de vijf verschillende schalen. Zo wordt extraversie hoog gewaardeerd. En dat is jammer, want alles heeft voor- en nadelen. Laten we daar eens naar kijken. Ik geef een paar voorbeelden:

  • Hoog scoren op introversie kun je uitleggen als stil. Of je kijkt naar wat die stilte wil zeggen. De introvert denkt rustig na, en komt dan met een weloverwogen antwoord op je vraag. En dat is ook weleens nuttig!
  • Laag op zorgvuldigheid: dit kun je zien als slordig. Maar je kunt zo iemand ook heel goed inzetten om buiten de gebaande paden naar een oplossing te zoeken.
  • Hoog op neuroticisme: zie jij een drama-queen? Kijk dan nog even ietsje verder, want dit zijn wel de mensen die anderen mee kunnen krijgen door hun aanstekelijke enthousiasme.
  • Een lage score op openheid kan je als star en behoudend aanmerken. Maar dat geluid heb je wel nodig, om stil te staan bij de vraag of die verandering wel écht nodig is. Veranderen alleen maar om het veranderen, daar hebben we ook niets aan.

De les die ik hieruit haal: alles heeft positieve en negatieve kanten. Zelf kiezen welke kant je aandacht geeft, kan je veel ruimte geven. Want is het niet veel fijner om (ook) naar die positieve kant van jouw eigenschap te kijken?

Tot slot

Natuurlijk is dit een (veel te) simpele weergave van zoiets ingewikkelds als een persoonlijkheid. Daar komt heel veel meer bij kijken. Maar het leuke van dit soort modellen is wel dat ze je handvatten kunnen geven. Om erover door te praten, of misschien wel om voor jezelf helder te krijgen waar jouw talenten in zitten.

verder lezen?
Introversie en de Big Five