Privacystatement


Privacy statement Platform Trefpunt

Geldig vanaf 1 februari 2024

Dit is het privacystatement van Platform Trefpunt. 

Als we in deze voorwaarden ‘je’ of ‘jouw’ gebruiken, bedoelen we jou als gebruiker van de website en het besloten platform op Mighty Networks. Gebruiken we ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, dan bedoelen we Wouter Hijlkema en Jessica Kelder, van:  

Platform Trefpunt

J.A. Alberdingk Thijmstraat 20

3117 RH Schiedam

Platform Trefpunt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74533193.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Platform Trefpunt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens (zakelijk)
 • KvK nummer
 • KvK inschrijfdatum
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over jouw activiteiten op ons platform 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Bankrekeningnummer 
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Platform Trefpunt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Platform Trefpunt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Platform Trefpunt verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk daarbij aan programma’s voor emailmarketing, community software en boekhoudoplossingen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Platform Trefpunt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Platform Trefpunt en heb je het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand  naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@platformtrefpunt.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in  deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.  Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Platform Trefpunt wil je er tevens op wijzen dat je  de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Platform Trefpunt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@platformtrefpunt.nl

 1. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring 

Platform Trefpunt kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in onze praktijken of voor andere operationele, juridische of regelgevende redenen te weerspiegelen.